نقاش چی

| 1400-12-27 |

این مجموعه که به داستان نقاشی های معروف دنیا پرداخته و به صورت دست و طرح به صورت دیجیتال تهیه و تولید و پخش شده است.