اولین رویداد تخصصی چهارسوق هنر و رسانه

| 1400-07-22 |

اولین رویداد تخصصی چهارسوق هنر و رسانه، با هدف معرفی ایده‌های نوآورانه آموزشی این حوزه به فعالین و دغدغه‌مندان تعلیم و تربیت عرصه آموزش هنر و رسانه، از صبح تا عصر پنجشنبه ۲۲ مهرماه در استودیو آکادمی برش به صورت مجازی برگزار گردید. طی این رویداد، ارائه ۵ سخنران که هر کدام به نوعی در حوزه آموزش هنر و رسانه ابتکار و رویکردی جدید طراحی کرده بودند، که از پیش ضبط شده بود، در روز رویداد پخش گردید پس از نمایش ویدیو هر ارائه،‌ مجری به همراه سخنران به پرسش و پاسخ حول موضوع مطروحه می‌پرداخت. 

همچنین این رویداد، یک نشست تخصصی هم داشت که طی آن ۴ مدیر هنرستان، با موضوع تجربه مدیریت هنرستان‌ها نوآور، به گفت‌وگو در این حوزه و روایت تجربه و دستاوردهای خود در این مسیر پرداختند.

در اولین رویداد تخصصی چهارسوق هنر و رسانه، ۱۳۱ نفر از علاقه‌مندان و یا معلمین این حوزه از سراسر کشور حضور یافتند و امید است با رونق‌گرفتن هر چه بیشتر رویدادهای اینچنینی، شاهد پیشرفت‌های روزافزونی در حوزه آموزش هنر و رسانه باشیم.