حمایت از کسب و کارهای حوزه صوت و تصویر فراگیر

| 1400-04-14 |

رئیس ساترا و مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ریاست جمهوری و از مرکز نوآوری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر(آومیک) بازدید کردند.

•به گزارش روابط عمومی ساترا؛ دکتر سید محمدصادق امامیان، رئیس ساترا، دکتر اصغرنوراله‌زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ریاست جمهوری، دکتر فریبا میراج مدیر واحد تحقیق و توسعه و امور بین الملل صندوق کارآفرینی امید، سیدحسین مسیح‌پور، معاون تنظیم بازار و توسعه کسب وکار ساترا؛ یوسفیان، مدیر تحقیقات بازار و ساماندهی صندوق کارآفرینی امید، همتی، مشاور و مدير حوزه مديرعامل صندوق کارآفرینی امید و جمعی از همراهان از مجموعه مرکز نوآوری رسانه‌های صوت وتصویر فراگیر وشتا بدهنده‌ها و برخی استارتاپ‌های مستقراز جمله رسانیوم، اینووان، برش و تنظیمیار که بخشهایی از آومیک هستند بازدید کردند.