فرآیند شتابدهی در آکادمی بُرش

| 1400-04-13 |

در این ویدیو در مورد شتابدهی تیم‌های حاضر در دوره شتابدهی آکادمی برش صحبت می‌کنیم و پای صحبت‌ها و نقطه نظرات دوستان می‌نشینیم.