اخبار برش

سومین جلسه از کارگاه‌های «جعبه ابزار» آکادمی بُرش
| 1400/11/28 |
سومین جلسه از کارگاه‌های «جعبه ابزار» آکادمی بُرش با عنوان «بازاریابی و تبلیغات»، روز پنج ...
دومین جلسه از کارگاه‌های «جعبه ابزار» آکادمی بُرش
| 1400/11/23 |
دومین جلسه از کارگاه‌های «جعبه ابزار» آکادمی بُرش با عنوان «کارآفرینی چیست»، روز پنج شنبه ...
اولین جلسه از کارگاه‌های «جعبه ابزار» آکادمی بُرش
| 1400/11/16 |
اولین جلسه از کارگاه‌های «جعبه ابزار» آکادمی بُرش با عنوان «تفکر سیستمی»، روز پنج شنبه چها...
بازدید آقایان حیدری و دکتر خسروپور از گروه اقتصاد دیجیتال مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از آکادمی برش
| 1400/11/16 |
بازدید آقایان حیدری و دکتر خسروپور از گروه اقتصاد دیجیتال مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت مع...