اخبار برش

داوری نهایی تیم‌های شتاب‌دهی آکادمی بُرش به صورت آنلاین برگزار شد
| 1400/07/25 |
در روز یکشنبه، 25 مهرماه ۱۴۰۰، داوری نهایی تیم‌های شتاب‌دهی آکادمی بُرش به صورت آنلاین برگ...
اولین رویداد تخصصی چهارسوق هنر و رسانه
| 1400/07/22 |
ولین رویداد تخصصی چهارسوق هنر و رسانه، با هدف معرفی ایده‌های نوآورانه آموزشی این حوزه به ف...
نخستین همایش تنظیم‌گری اجتماعی رسانه
| 1400/07/22 |
نخستین همایش ملی «تنظیم‌گری اجتماعی رسانه»، در سالن خورشید مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزا...
گزارش رویداد استارتاپ ویکند آکادمی بُرش
| 1400/07/03 |
اولین رویداد استارتاپ‌ویکند «اکشن» آکادمی برش، روز پنج‌شنبه اول مهرماه ۱۴۰۰، به صورت حضوری...