استودیوی تخصصی برش با تجهیزاتی کامل و حرفه‌ای سطح کیفی تولیدات را ارتقا می‌دهد و موجب بهتر شدن محصول تولیدی شما می‌شود. این باعث افتخار ماست که در این مسیر همراه شما باشیم.

پروژه های برش

بازی خونگی
به اتمام رسیده
شروع: از اسفند 1399
پایان: اردیبهشت 1400
لوگو چی
در مرحله اجرا
شروع: سال 1399
پایان: در حال اجرا
موشن گرافی
به اتمام رسیده
شروع: فروردین 1400
پایان: خرداد 1400

همکاران ما: