استودیوی تخصصی برش با تجهیزاتی کامل و حرفه‌ای سطح کیفی تولیدات را ارتقا می‌دهد و موجب بهتر شدن محصول تولیدی شما می‌شود. این باعث افتخار ماست که در این مسیر همراه شما باشیم.

پروژه های برش

ویژه برنامه زنده رسانش
به اتمام رسیده
شروع: از آبان 1400
پایان: آبان 1400
پروژه تینکا
به اتمام رسیده
شروع: از فروردین 1400
پایان: مرداد 1400
نقاش چی
به اتمام رسیده
شروع: از بهمن 1400
پایان: اسفند 1400

همکاران ما: